Общинска избирателна комисия Кайнарджа


РЕШЕНИЕ
№ 78-МИ
Кайнарджа, 28.10.2019

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници

 

         ТРИНАДЕСЕТ                                                                          13

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019г., в 03.30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е СТО ТРИДЕСЕТ И СЕДЕМ 137 гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА

 

Имена на общински съветници

БРОЙ ГЛАСОВЕ

      с думи                                   с цифри

…………………………………………

  ……………                            ……………

…………………………………………

  ……………                            ……………

…………………………………………

  ……………                            ……………

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                                ТРИНАДЕСЕТ                                             13

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

1.

ПП БЗНС

  ДВА                                               2

2.

ПП ГЕРБ

  ШЕСТ                                           6

3.

ПП ДОСТ

  ЕДИН                                            1

4.

Движение за права и свободи - ДПС

  ДВА                                             2

5.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  ДВА                                             2

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

1.

ПП БЗНС

1.

Милена Стоянова Перчемлиева

А

121

 

 

2.

Костадин Стефанов Русев

А

77(14)

 

 

3.

Билгин Мустафов Юсуфов

А

21

 

 

4.

Анелия Георгиева Добрева

Б

9

 

 

5.

Виолета Георгиева Хараланова

Б

6

43.

ПП ГЕРБ

1.

Йордан Милков Йорданов

А

173

2.

Ивайло Илиев Петков

А

170

3.

Ердинч Ахмед Емин

А

82

4.

Добромир Добрев Ковачев

А

82

5.

Айхан Февзи Али

А

68

6.

Севдалина Емилова Радева

А

63

7.

Георги Радев Великов

Б

32

8.

Салим Алиев Салиев

Б

27

9.

Бейзат Исмаилов Мустафов

Б

29

10.

Сабри Юсеинов Халилов

Б

23

11.

Джефер Фейзула Сали

Б

50

12.

Наим Мустафа Наим

Б

38

13.

Калинка Тодорова Илиева

Б

28

52.

ПП ДОСТ

1.

Мехмед Ахмедов Ефраимов

А

52

2.

Наим Алиев Наимов

А

29

3.

Фаридун Иса Мемиш

А

16

4.

Фардин Рамадан Аптураман

А

10

5.

Айхан Али Изет

Б

8

6.

Али Бейзат Мустафа

Б

6

7.

Тасим Мехмед Ахмед

Б

2

8.

Кадир Ахмед Кадир

Б

4

9.

Исмаил Исмаилов Мустафов

Б

3

10.

Орхан Руфи Асан

Б

7

11.

Огнян Анетов Радев

Б

3

12.

Реджеб Ферадов Ереджебов

Б

1

13.

Гюнайдън Февзи Осман

Б

1

55.

Движение за права и свободи -ДПС

1.

Сунай Невзатов Исмаилов

А

57

2.

Гюлтекин Невриев Алиосманов

А

55

3.

Седат Салиев Алиев

А

40

4.

Джунеит Гюнайдън Рушид

А

32

5.

Назми Юсеинов Алиев

А

28

6.

Ердинч Рамадан Сали

А

21

7.

Гюнайдън Алил Реджеб

Б

5

8.

Ремзи Абилов Карагьозов

Б

13

9.

Айнур Демиров Нуриев

Б

13

10.

Орхан Мехмед Кадир

Б

3

11.

Осман Демирджанов Османов

Б

14

12.

Рифат Самет Рифад

Б

18

56.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Румяна Стефанова Върбанова

А

67

2.

Даринка Йорданова Шарбанова

А

65

3.

Себайдин Халимов Салимов

А

21

4.

Фетби Арун Ереджеб

А

20

5.

Стоян Енчев Солаков

Б

8

6.

Дафинка Георгиева Станева

Б

16

7.

Костадин Раданов Костадинов

Б

12

8.

Добри Николов Малчев

Б

0

9.

Георги Димитров Димов

Б

9

10.

Румен Стоянов Ангелов

Б

2

11.

Красимир Траянов Стоянов

Б

9

12.

Бейсим Али Вейсел

Б

3

13.

Али Сюлейман Яшар

Б

8

 

Решение за подреждане на кандидати от списък А при равни предпочитания:

Партия ПП ГЕРБ и преференции 82:

1.Ердинч Ахмед Емин

2.Добромир Добрев Ковачев

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.Айхан Февзи Али

ПП ГЕРБ                             

2.Гюлтекин Невриев Алиосманов

Движение за права и         

свободи-ДПС

3.Даринка Йорданова Шарбанова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ         

4.Добромир Добрев Ковачев

ПП ГЕРБ                              

5.Ердинч Ахмед Емин

ПП ГЕРБ                              

6.Ивайло Илиев Петков

ПП ГЕРБ                              

7.Йордан Милков Йорданов

ПП ГЕРБ                              

8.Костадин Стефанов Русев

ПП БЗНС                              

9.Мехмед Ахмедов Ефраимов

ПП ДОСТ                            

10.Милена Стоянова Перчемлиева 

ПП БЗНС                             

11.Румяна Стефанова Върбанова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ           

12.Севдалина Емилова Радева

ПП ГЕРБ                              

13.Сунай Невзатов Исмаилов

Движение за права и           

свободи-ДПС

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

.................................................................................................................................................................................................................НЯМА.........................................................................................

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Стефанов Антонов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванела Илиева Александрова ……………………

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Стефанова Маринова …………………………

СЕКРЕТАР: Живко Спасов Крушаров

……………………………………..

ЧЛЕНОВЕ:

1.Иванка Русева Екзарова

……………………………..

11. ...........................................

21. .....................................

2.Даниел Никоров Йорданов  ……………………………..

12. ...........................................

22. .....................................

3. Бейдже Бейджет Илми

…………………………….

13. ............................................

23. .....................................

4.Христинка Русева Петкова

…………………………….

14. ............................................

24. .....................................

5.Мария Неделчева Прахова

……………………………

15. ............................................

25. .....................................

6.Невяна Енчева Енчева

……………………………

16. ............................................

26. .....................................

7.Добринка Павлова Енчева

…………………………...

17. ...........................................

27. .....................................

8.Шефкед Менсеид Юсеин

……………………………

18. ............................................

28. ....................................

9.Боряна Друмева Бобчева

……………………………

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

 

Председател: Иван Стефанов Антонов

Секретар: Живко Спасов Крушаров

* Публикувано на 28.10.2019 в 16:06 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

всички решения