03.11.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Кайнарджа на 03.11.2023 от 16,00 часа при следния дневен ред:

 1. Замяна на членове на секционни избирателни комисии в Община Кайнарджа за изборите за общински съветници и кметове на 05 ноември 2023 година.
 2. Регистрация на застъпници и заместващи застъпници на кандидатите в кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.
 3. Регистрация на представители на партии в изборите за общински съветници и кметове на 05 ноември 2023 година.
 4. Други.
30.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Кайнарджа 30.10.2023г. от 14,00 часа за одобряване на предпечатните образци на бюлетини за втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 05.11.2023г. в община Кайнарджа.

29.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Кайнарджа 29.10.2023г. от 18,00 часа при следния дневен ред:

 1. Упълномощаване на членове на ОИК Кайнарджа, които да упражнят контрол върху дейността на СИК при преброяването на бюлетините и съставянето на протоколите в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година в секциите в селата Средище и Голеш.
28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Кайнарджа на 27.10.2023г. от 17.00 часа при следния дневен ред:

 1. Замяна на членове на секционни избирателни комисии в Община Кайнарджа за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.
 2. Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.
 3. Регистрация на представители на партии в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година
26.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Кайнарджа на 26.10.2023г. от 17.00 часа при следния дневен ред:

 1. Замяна на членове на секционни избирателни комисии в Община Кайнарджа за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.
 2. Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.
 3. Регистрация на представители на партии в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.
 4. Приемане на решение за освобождаване технически експерт към ОИК.
24.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Кайнарджа на 24.10.2023г. от 17.15 часа при следния дневен ред:

1.Упълномощаване на членове на ОИК Кайнарджа, които да получат всички изборни книжа и материали за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година от областна администрация и придружаването им до община Кайнарджа.               

2.Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.

3. Регистрация на представители на партии в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.                   

19.10.2023

Съобщение

ОИК Кайнарджа информира участниците в изборите за общински съветници и за кметове, че крайният срок за регистрация на упълномощени представители на  партия, коалиция или местна коалиция е до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. Документи се приемат всеки календарен ден в сградата на община Кайнарджа както следва: 

-   Списък на лицата – на хартиен носител

-   Списък на лицата в електронен вид -  Форма за представяне на списъка на упълномощените представители в електронен вид, може да видите като приложение към решение № 2664-МИ/13.10.2023г. на ЦИК.

 

Регистрацията на упълномощените представители се извършва съгласно Решение 2664-МИ/13.10.2023г. на ЦИК.

18.10.2023

дистанционни обучения за работа с машина за гласуване

18 октомври 2023 г. (сряда) от 18:00 до 18:40 ч.

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

 

19 октомври 2023 г. (четвъртък) от 18:00 до 18:40 ч.

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

 

21 октомври 2023 г. (събота) от 10:00 до 10:40 ч.

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 

21 октомври 2023 г. (събота) от 11:00 до 11:40 ч.

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

17.10.2023

Съобщение

ОИК Кайнарджа ще проведе обучение на членовете на Секционните избирателни комисии на 22 октомври 2023г /неделя/ от 10.00 часа в салона на НЧ "Отец Паисий", с.Кайнарджа.

 

17.10.2023

Съобщение

ОИК Кайнарджа информира участниците в изборите за общински съветници и за кметове, че крайният срок за регистрация на застъпници и заместващи застъпници е до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. Документи се приемат всеки календарен ден в сградата на община Кайнарджа както следва: 

-     Заявление за регистрация на застъпници по образец Приложение 72-МИ от изборните книжа .

Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

-     Списък на лицата – на хартиен носител

-   Списък на лицата в електронен вид -  Форма за представяне на списъка на застъпниците в електронен вид, може да изтеглете от ТУК

-     декларация от лицата от списъка  (Приложение № 74-МИ от изборните книжа)

Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 2594-МИ/04.10.2023г. на ЦИК, в което са посочени условията,на които лицата следва да отговарят.

16.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Кайнарджа на 16.10.2023г. от 17.20 часа при следния дневен ред:

 1. Образуване на подвижна СИК на територията на община Кайнарджа в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.
12.10.2023

Съобщение

заседание на ОИК Кайнарджа  на 12.10.2023г. от 16,30 часа при следния дневен ред:

1.Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването.

2.Промени в съставите на СИК на територията на община Кайнарджа.

3.Упълномощаване на член на ОИК Кайнарджа, който да предаде бюлетините и другите изборни книжа и материали за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година на СИК.

4.Одобряване на графични файлове с образци на протоколи за провеждане за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.

02.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Кайнарджа насрочено за 03.10.2023г. се отменя.

29.09.2023

ЗАСЕДАНИЕ

ОИК Кайнарджа ще проведе заседание на 03.10.2023г. от 16,00ч. при следния дневен ред:

1.Одобряване на предпечатните образци на бюлетините за общински съветници и кметове за местни избори на 29.10.2023 година в община Кайнарджа.

2.Одобряване на тиража на бюлетините за общински съветници и кметове за местни избори на 29.10.2023 година в община Кайнарджа.

3.Одобряване на предпечатни  образци на протоколи за провеждане за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година.

29.09.2023

ЗАСЕДАНИЕ

ОИК Кайнарджа ще проведе заседание на 02.10.2023г. от 16,00ч. при следния дневен ред:

1.Одобряване на предпечатните образци на бюлетините за общински съветници и кметове за местни избори на 29.10.2023 година в община Кайнарджа.

2.Одобряване на тиража на бюлетините за общински съветници и кметове за местни избори на 29.10.2023 година в община Кайнарджа.

3.Одобряване на предпечатни  образци на протоколи за провеждане за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година.

 

27.09.2023

ЗАСЕДАНИЕ

Заседание на ОИК Кайнарджа на 27.09.2023 от 15,00ч. при следния дневен ред:

1.Теглене на жребий за реда за участие в диспути 

2. Определяне пореден номер на инициативен комитет за издигане на кмет на кметство Голеш.

26.09.2023

ЗАСЕДАНИЕ

Заседание на ОИК Кайнарджа на 26.09.2023 г. от 11,00 часа при следния днвене ред:

 1. Регистрации на кандидатски листи за  кметове, общински съветници и независими кандидати за кметове   в местните избори на 29.10.2023 година.
25.09.2023

ЗАСЕДАНИЕ

Заседание на ОИК Кайнарджа на 26.09.2023 г. от 16,30 часа при следния днвене ред:

 1. Регистрации на кандидатски листи за  кметове, общински съветници и независими кандидати за кметове   в местните избори на 29.10.2023 година.
 2. Назначаване на СИК.
21.09.2023

Съобщение

ОБРАЗЕЦ ЗА ФОРМА В EXCEL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Във връзка с Решение 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК при подаване на предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ три отделни страници за всеки вид избор/ 

изтегли тук

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата.

18.09.2023

Регистрация на кандидатски листи

На 19.09.2023г. ОИК Кайнарджа започва да приема документи за регистрация на кандидатски листи за участие  в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година.

Регистрацията се извършна по реда на решение №2122-МИ от 29.08.2023г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 09,00 ч. до 17,00 часа и крайният срок за подаване заявления за регистрация на листите на партииите и коалициите е 17,00 часа на 26.09.2023г.

18.09.2023

ЗАСЕДАНИЕ

Заседание на ОИК Кайнарджа на 18.09.2023г. от 17,00 ч. при следния дневен ред:

 1. Регистрации на партии, коалиции и инициативни комитети за издигане на кметове, общински съветници и независими кандидати за кметове  и общински съветници в местните избори на 29.10.2023 година.

 

 1. Определяне на възнаграждения на технически сътрудници и експерт към ОИК.
17.09.2023

Заседание

Заседание на ОИК Кайнарджа на 17.09.2023 г. от 17,00 часа при следния днвене ред:

 1. Регистрации на партии, коалиции и инициативни комитети за издигане на кметове, общински съветници и независими кандидати за кметове  и общински съветници в местните избори на 29.10.2023 година.
15.09.2023

ЗАСЕДАНИЕ

Заседание на ОИК Кайнарджа на 15.09.2023г. от 16,50 часа със следния дневен ред:

 1. Регистрации на партии, коалиции и инициативни комитети за издигане на кметове, общински съветници и независими кандидати за кметове  и общински съветници в местните избори на 29.10.2023 година.
14.09.2023

заседание 14.09.23г.

на 14.09.2023г. от 16,00ч. ще се проведе заседание на ОИК при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината.

2. Регистрация на Инициативен комитет за издигане независим кандиат за кмет на кметство Голеш в изборите на 29.10.2023г.

09.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ОИК КАЙНАРДЖА

На 9 септември 2023 г. Общинската избирателна комисия Кайнарджа започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г. Регистрацията се извършва по реда на Решение № 2218-МИ от 5 септември 2023 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Общинска администрация Кайнарджа, ет.2, Заседателна зала

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 18 септември 2023 г.

08.09.2023

Заседание

Първото заседание на ОИК КАйнарджа ще се порведе на 09.09.2023 година от 10,30 часа

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 106-МИ / 12.11.2023

  относно: Архивиране на изборните книжа и предаване на компютърната техника и останалите книжа и материали на общинска администрация

 • № 105-МИ / 05.11.2023

  относно: Допълнение към Решения № 101-МИ, № 102-МИ, № 103-МИ и № 104-МИ на ОИК Кайнарджа

 • № 104-МИ / 05.11.2023

  относно: ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: КМЕТСТВО ГОЛЕШ

всички решения